28 päivää ilman -verkkopalvelun käyttöehdot

 • Nämä säännöt ohjaavat 28 päivää ilman -Tietopankin toimintaa. Tietopankki toimii osoitteessa http://sirius.palvelukanava.net/.

 • Rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi henkilö hyväksyy käyttöehdot.

 • Palvelu on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille henkilöille.

 • Tietopankin hallinnoija
  Savon Sydänpiiri ry on Suomen Sydänliiton jäsen ja itsellinen rekisteröitynyt yhdistys, joka kehittää ja ylläpitää 28 päivää ilman -palvelua, johon Tietopankki kuuluu. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella. 28 päivää ilman on rekisteröity tavaramerkki. 28 päivää ilman -palvelua tuottavat tehtävään koulutetut ammattilaiset, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan palvelun tuottamisesta annettua ohjeistusta. Savon Sydänpiiri ry voi tarvittaessa viestiä tai tiedottaa Tietopankin kautta ajankohtaisista asioista.

 • Ylläpito
  Ylläpitoa suorittavat Savon Sydänpiiri ry:n antamalla mandaatilla henkilöt, jotka toimivat verkkotapaamisten ohjaajina, palvelun ylläpitäjinä ja hallinnoijina. Ylläpitäjät huolehtivat rekisteröitymisten hyväksymisestä, keskustelujen seurannasta ja sääntöjen noudattamisesta. Heillä on oikeus poistaa keskusteluryhmien sääntöjen vastaisia viestejä ja varoittaa osallistujaa toiminnastaan. Mikäli sääntöjen vastainen toiminta jatkuu, sääntöjä rikkova osallistuja voidaan poistaa palvelusta. Mikäli rike katsotaan vakavaksi, voidaan osallistuja poistaa ilman ennakkovaroitusta.

 • Tietopankin käyttäjä
  28 päivää ilman - Tietopankki, keskustelualue sekä materiaali ja sen tallennusalusta ovat tarkoitettu tupakkatuotteiden käytön lopettamista harkitseville 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Palvelun käyttäminen vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröitynyt osallistuja vastaa itse viestinnästään palvelun sisällä.

 • Yhdenvertaisuus
  Jokaisella palveluun rekisteröityneellä käyttäjällä on keskustelualueilla yhtäläinen oikeus sanoa sanottavansa toisia kunnioittavasti ja yleistä netikettiä (http://www.internetopas.com/netiketti/ ) noudattaen.

 • Luottamuksellisuus
  Tietopankin keskustelualueella jaetaan osallistujien kokemuksia. Saatuja tietoja ei jaeta palvelun ulkopuolella. Keskusteluissa tulee kunnioittaa toisten ihmisten yksityisyyden suojaa, joka tarkoittaa sitä, että kenenkään toisen salassa pidettäviä tai muutoin arkana pidettyjä asioita ei voi tuoda julki.

  Tietopankin keskustelualueen ("Keskustelu") tekstit ovat kaikkien rekisteröityneiden käyttäjien nähtävissä ja arkistoituvat järjestelmään aikajärjestyksessä. Päiväkirja on rekisteröityneen käyttäjän omia merkintöjä varten. Merkinnät eivät näy palvelun muille käyttäjille.

 • Tuotettu tieto
  Keskusteluryhmissä tuotetaan paljon arvokasta ja totuudenmukaista tietoa, mutta Savon Sydänpiiri ry ei voi taata kaiken tiedon oikeellisuutta. Virheellisiä tietoja pyritään korjaamaan, mutta osallistujien tuottaman tiedon oikeellisuutta ei hallinnoija voi täysin taata. Savon Sydänpiiri ry, sen henkilöstö ja 28 päivää ilman -palvelua tuottavat toimijat eivät ole vastuussa virheellisten tai loukkaavien tietojen olemassaolosta tai niiden käytöstä.

 • Laillisuus
  Käyttäjiä velvoittaa Suomen laki ja tekijänoikeudet. Savon Sydänpiiri ry ei käytä eikä luovuta palvelussa syntynyttä henkilörekisteriä kaupallisiin tarkoituksiin. Palvelun tuottajat ja rekisteröityneet käyttäjät eivät suorita palvelussa tuotemyyntiä tai -markkinointia.

  Rahan kerääminen tai rahankeruukampanjoiden mainostaminen palvelussa on kiellettyä.

  Savon Sydänpiiri ry:llä on oikeus tarkentaa ja muuttaa palvelun sääntöjä.

 • Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet
  28 päivää ilman -Tietopankin käyttäjä vastaa itse tarvittavista laitteista, ohjelmistoista ja yhteyksistä sekä niiden toimivuudesta. 28 päivää ilman -Tietopankki on suojattu teknisesti asiattomilta käyttäjiltä, mutta sen täydellistä tietoturvaa ei voida taata.